Asscher wil kwaliteitsonderzoek gastouderopvang

februari 19, 2014 in Nieuws door GOB Kiddie Care

17-12-2013 – In navolging van de dagopvang en de buitenschoolse opvang ondergaat ook de gastouderopvang een kwaliteitsonderzoek. Dit zegt minister Lodewijk Asscher op vragen van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. In 2014 wordt een meetinstrument ontwikkeld en aansluitend volgt de kwaliteitsmeting.

Asscher wil kwaliteitsonderzoek gastouderopvang
Foto: ANP Photo

Volgens Asscher is de borging van kwaliteit in de kleinschalige gastouderopvang kwetsbaar. Hij vindt het daarom belangrijk om te meten hoe hoog de kwaliteit in de gastouderopvang is. Behalve het kwaliteitsonderzoek komt er een inventarisatie van de belangrijkste kenmerken van gastouderopvang. Ook wordt gekeken op welke manier de gastouderopvang  de pedagogische kwaliteit waarborgt.

Visiedocument

VVD-Kamerlid Tellegen stelde minister Asscher schriftelijk vragen over de kwaliteit van de gastouderopvang. Ook had hij vragen over het visiedocument dat de Brancheorganisatie op dit moment ontwikkelt voor de gastouderopvang. De visie moet de professionaliteit en de kwaliteit van gastouderopvang verhogen.

Kleinschalige kinderopvang

Tellegen stelt dat met twee maten gemeten, omdat de kwaliteitseisen voor dagopvang en bso niet hetzelfde zijn als die voor  gastouderopvang. Maar Asscher vindt het niet vreemd dat een gastouder (die in Nederland  gemiddeld slechts 2 kinderen opvangt) aan een andere opleidingseis moet voldoen dan een pedagogisch medewerker in een kindercentrum. Asscher benadrukt ook dat het uitgangspunt bij de kwaliteitseisen voor de gastouderbranche de kleinschaligheid is.

Taal- en interactietrainingen

Om de kwaliteit toch ook in de gastouderopvang te verbeteren, komen gastouders in aanmerking voor de taal- en interactietrainingen. Dit gebeurt, op voorstel van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), via een zogeheten train de trainer-constructie. Bemiddelingsmedewerkers volgen de training en dragen  hun kennis vervolgens over aan gastouders. Zo worden er zoveel mogelijk gastouders bereikt.

Bron: Kinderopvangtotaal