Menu Sluiten

Financieel

Financieel

Banner-KOT-binnen-3-maanden-aanvragen

Kinderopvangtoeslag

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang via een erkende kinderopvangorganisatie zoals gastouderbureau Kiddie Care, en uw gastouder voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Afhankelijk van uw verzamelinkomen, wordt een deel van de kosten voor gastouderopvang en opvang aan huis vergoed door subsidie van de overheid.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang!

Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag, verwijzen wij u graag naar Belastingdienst Toeslagen.

 

Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd;

  1. Eenmalige kosten voor intake, bemiddeling en koppeling
  2. Tarieven aan de gastouder
  3. Bureaukosten aan het gastouderbureau
1. Kosten voor intake, bemiddeling en koppeling:
  • Inschrijving € 49,95:
   Na de inschrijving en het intakegesprek wordt, als vergoeding voor het gesprek en de gemaakte kosten, door ons eenmalig € 49,95 in rekening gebracht, ongeacht of u wel of niet besluit om een overeenkomst met GOB Kiddie Care aan te gaan.
  • Bij bemiddeling + koppeling € 295,-:
   Indien GOB Kiddie Care de opdracht krijgt om een gastouder voor u te zoeken dan wordt, na het vinden van een geschikte gastouder, door ons eenmalig de bemiddelings- en koppelingskosten van  €295,- in rekening gebracht. Dit gebeurd op basis van no cure-no-pay. Onder bemiddeling verstaan wij het zoeken van een gastouder, de gastouder (indien nodig) inschrijven in het LRKP en haar voorstellen aan de vraagouder. De koppeling omvat het koppelingsgesprek, het opmaken van de overeenkomsten en offerte en de begeleiding bij de start van de opvang (bijvoorbeeld na de proefperiode een evaluatiemoment).
  • Bij koppeling zonder bemiddeling € 145,-:
   Als u zelf iemand heeft gevonden die als gastouder uw opvangvraag wil vullen, dan kunt u zich als ‘koppel’ bij ons aanmelden en betaald u naast de kosten voor inschrijving uitsluitend € 145,- voor de koppeling. De koppeling omvat de inschrijving van de gastouder (indien nodig), het koppelingsgesprek, het opmaken van de overeenkomsten en offerte en de begeleiding bij de start van de opvang (bijvoorbeeld na de proefperiode een evaluatiemoment).Wij berekenen deze bovenstaande kosten eenmalig, en niet maandelijks zoals veel andere gastouderbureaus doen, omdat wij ons best doen ook slechts eenmalig te hoeven bemiddelen. Mocht er onverhoopt toch een nieuwe bemiddeling nodig zijn dan is deze altijd kosteloos.
2. Adviestarieven 2019 aan de gastouder:

Gastouderbureau Kiddie Care biedt adviestarieven voor gastouders en vraagouders.

Wanneer de gastouder opvang biedt in haar eigen woning, dan bepaald zij ook haar eigen tarief. Dit kan zij doen op basis van haar ervaring en kennis. GOB Kiddie Care adviseert gastouders bij het vaststellen van hun tarieven, zodat de gastouder een tarief kan vaststellen dat ook nog aantrekkelijk is om te kunnen betalen in combinatie met de kinderopvangtoeslag.

Adviestarieven voor opvang bij de gastouder in 2019 zijn:

 • € 5,50 per uur voor het 1e kind*
 • € 5,25 per uur voor het 2e en elk volgende kind uit het gezin bij dezelfde gastouder.

* met het 1e kind wordt bedoelt het kind met de meeste opvanguren, doorgaans het jongste kind.

Voor opvang bij de vraagouder thuis, geldt dat als de gastouder ZZP-er is, zij haar eigen tarief bepaald. Meestal valt opvang aan huis echter onder de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’, en dan geldt dat minimaal het minimumloon inclusief 8% vakantietoeslag moet worden gehanteerd.  Uiteraard staat het de vraagouder en gastouder vrij om met elkaar een hoger uurtarief overeen te komen.

Adviestarieven voor opvang aan huis in 2019 zijn:

 • 1-2 kinderen: € 11,19 per uur (niet per kind), is het minimum loon
 • Bij 3 kinderen, 3e kind: € 3,90 per uur
 • Bij 4 kinderen, 3e en 4e kind € 2,70 per kind per uur

(deze uurtarieven zijn inclusief 8% vakantietoeslag voor de gastouder)

Daarnaast kan de gastouder een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld een maaltijd, gereden kilometers op opvang in het weekend of de avonduren.

3. Bureaukosten aan het gastouderbureau:

De begeleidings- en administratie bijdragen aan het gastouderbureau heten onder één noemer ‘bureaukosten’. De bureaukosten zijn bedoeld voor de volgende zaken:

 • Jaarlijks evaluatiebezoek aan de gastouder
 • Jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie
 • Verslaglegging en dossier opbouw
 • Waar nodig extra bezoeken
 • Begeleiding van de gast- en vraagouder bij (advies)vragen en eventuele problemen
 • Herhaling EHBO cursus
 • Jaarlijkse bijscholing m.b.t. de Meldcode Kindermishandeling
 • Bijscholing over thema’s als: veiligheid, ontwikkeling, etc.
 • Administratie
 • Opstellen facturen/loonoverzichten
 • Opstellen jaaropgaven
 • Verwerken betalingen en uitbetalen gastouders (kassiersfunctie)
 • etc.

Begeleidings- en administratiebijdrage 2018:

 • € 1,00 per uur voor het 1e kind* met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per maand
 • € 0,85 per uur voor het 2e kind met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per kalendermaand
 • € 0,50 per uur voor het 3e kind met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per kalendermaand
   (* met het 1e kind wordt bedoelt het kind met de meeste opvanguren)
Kassiersfunctie

Gastouderbureau Kiddie Care heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen via het gastouderbureau verlopen. Vraagouder en gastouder hebben hiertoe toegang tot een makkelijk online urenregistratiesysteem van waaruit ook de facturen, loonoverzichten en jaaroverzichten worden verzonden. De vraagouder betaald de facturen rechtstreeks aan het gastouderbureau en wij zorgen dan binnen hooguit enkele dagen voor de verdere afhandeling met de gastouder.

Een kassiersfunctie is vanaf januari 2010 verplicht voor alle gastouderbureaus. Gastouderbureau Kiddie Care vervult deze functie al sinds de oprichting in 2005 en is daarom erg vertrouwd met deze service.