Gemeenten intensiveerden toezicht kinderopvang

maart 31, 2014 in Nieuws door GOB Kiddie Care

28-03-2014 – Gemeenten zijn de laatste jaren intensiever gaan controleren en handhaven in de kinderopvang. Dat betekent dat het aantal handhavingstrajecten is toegenomen. Het aantal overtredingen/tekortkomingen in de kinderopvang blijft substantieel hoog. In 50 procent van de inspecties is er sprake van een overtreding, variërend van lichte tekortkomingen tot zware overtredingen.

Gemeenten intensiveerden toezicht kinderopvang
Foto: ANP

Dit blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013’ van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Minister Asscher informeerde de Kamer hierover in een brief.

Handhaving

De intensivering van het toezicht op de kinderopvang blijkt uit de toename van het aantal (verplicht) geïnspecteerde locaties. Gemeenten haalden in 2011 nog 86 procent van de verplichte controles. In 2012 is dit gestegen naar 90 procent. Ook is het aantal handhavingstrajecten in 2012 toegenomen. Dit gebeurde in 2012 bij ongeveer 4900 locaties.

Aard overtredingen

Minister Asscher vindt het aantal overtredingen in de kinderopvang nog altijd ‘substantieel hoog’. In 50 procent van de gevallen is er sprake van een overtreding. De minister heeft geen overzicht van de aard van deze overtredingen. Het percentage kan schokkender klinken dan het is, als het in de meeste gevallen gaat om lichte overtredingen zoals het ontbreken van  administratie. Asscher streeft ernaar om bij een volgende jaarrapportage een overzicht van de overtredingen voor handen te hebben.

Raad van State

Het stemt de minister tevreden dat gemeenten hun taak als toezichthouder serieuzer zijn gaan nemen. Dat ondanks een toename van de inspectie-capaciteit omdat peuterspeelzalen ook geïnspecteerd moesten worden vanaf 2012. Hij vindt het ook opvallend dat er sprake is van een toegenomen handhavingsintensiteit ondanks de uitspraak van de Raad van State in 2012 dat gemeenten geen sancties aan kinderopvangorganisaties mogen opleggen.

Utrecht

Bijna alle achterblijvende gemeenten hebben met de Inspectie voor het Onderwijs afspraken gemaakt voor verbeterpunten in de inspectie. De gemeente Utrecht is daarop een uitzondering. Zij kreeg in 2013 de laagste status toebedeeld: de C-Status omdat ze onvoldoende wilde meewerken aan verbeterafspraken. Minister Asscher rekent erop dat Utrecht dit, in samenwerking met de Inspectie voor het Onderwijs, zo snel mogelijk oppakt.

Minder overtredingen

Verder spreekt minister Asscher de hoop uit dat het aantal overtredingen de komende jaren zal afnemen. ‘De primaire verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede kinderopvang ligt bij de werkgevers in de sector. Zij hebben de mogelijkheden in handen om daar waar nodig bij te sturen.’

Lees hier het rapport.

Bron: Kinderopvangtotaal