GOB Kiddie Care behaald keurmerk

mei 13, 2014 in Nieuws door GOB Kiddie Care

13-05-2014 – Na een vrij pittig traject van lezen, leren, videotraining, e-learning + toets, praktijkopdrachten, 3 praktische vaardigheidstrainingen en een examen kan ik trots mededelen dat ik op 29 april 2014 ben geslaagd voor de Branche-erkende bijscholing ‘Pedagogisch Component’ bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang, aangeboden door KNGO!

Hiermee heeft GOB Kiddie Care onderstaand keurmerk behaald. 

Basis CMYK

Keurmerk bemiddelingsmedewerkers GOB

Bijscholen is belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis. Sinds 2013 moeten bemiddelingsmedewerkers aan de kwaliteitseis voldoen, alleen wordt hier niet actief op gecontroleerd. KNGO vindt het belangrijk dat gastouderbureaus aan de buitenwereld kunnen laten zien dat zij dit ook belangrijk vinden en daarnaast ook aan bijscholing doen om die kwaliteit actueel te houden. 

Het gastouderbureau: een belangrijke bijdrage aan professionaliteit:
Meer dan ooit zal 2014 in het teken staan van de bemiddelingsmedewerker als sleutelfiguur om de gastouders te coachen en ondersteunen bij het (bij)scholen van de gastouders. Uit onderzoek naar de visie van gastouders op professionaliteit, uitgevoerd door Anne Meijer aan de Rijksuniversiteit Groningen (2012), is gebleken dat gastouders professionaliteit hoog in het vaandel hebben.

Diversiteit in de gastouderbureaus in Nederland:
Gastouderbureaus die het belangrijk vinden om te investeren in de kennis en kunde van hun bemiddelingsmedewerkers en gastouders door scholing en bijscholing willen zich zichtbaar kunnen onderscheiden van de gastouderbureaus die dit minder of niet belangrijk vinden. Maar ze willen zich ook onderscheiden van de gastouderbureaus die zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar waar dit achter de schermen niet blijkt uit hun handelen.

Transparantie voor ouders:
Voor aangesloten ouders en gastouders moet het sneller inzichtelijk zijn met wat voor een soort gastouderbureau ze te maken hebben om hun keuze bewust op aan te kunnen sluiten.

Gastouderopvang: een professionele branche met een kanttekening:
In het onderzoek gaven gastouders aan dat zij zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van bijscholing en training maar ook op zelfreflectie.
Daarentegen hebben gastouders niet altijd de tijd om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om te werken aan deze ontwikkelingen.

De toekomst van het KNGO Keurmerk voor gastouderbureaus:
Het Keurmerk van KNGO krijgt steeds meer vorm, maar we doen het stap voor stap om voorzichtig mee te groeien met de ontwikkelingen in de branche. We hopen door het verder definiëren van kwaliteit het Keurmerk “Bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers” in de toekomst te laten opvolgen door een Keurmerk voor het gastouderbureau dat voor meer staat dan (bij)scholing.

De gastouderbureaus die het KNGO Keurmerk voeren zijn te herkennen aan het Keurmerk logo 2014. In de loop van 2014 hoopt KNGO deze gastouderbureaus zichtbaar te mogen maken in een register voor geïnteresseerde derden.

Gedeeltelijke bron: KNGO