03-12-2016 – Kinderopvangtotaal bracht dinsdag 29 november het bericht naar buiten dat Kinderopvang Humanitas per 1 januari 2017 geen gastouderopvang meer aan zal bieden.  Humanitas biedt haar gastouders een overstap aan naar gastouderbureau ViaViela. Het hele bericht kunt u hier lezen. Het kiezen van een gastouderbureau is een hele belangrijke taak voor een gastouder. KNGO geeft graag tips aan gastouders die starten of voor een dergelijke keuze staan.

Momenteel zijn er in Nederland veel gastouders die bij meerdere gastouderbureaus zijn aangesloten. Dat is begrijpelijk, omdat u ondernemer bent en aangeboden werk van een ander gastouderbureau niet kunt afslaan. Er zitten voor-en nadelen aan het aangesloten zijn bij meerdere gastouderbureaus. Enkele voorbeelden waar u rekening mee dient te houden:

 • Ieder gastouderbureau bezoekt u twee keer per jaar en evalueert de opvang tussentijds.
 • Ieder gastouderbureau wil periodiek een risico-inventarisatie op uw opvang- locatie doen.
 • U heeft meerdere systemen waar u uw uren moet registreren, verschillende jaaropgaven en betalingsstromen.
 • U moet werken volgens meerdere pedagogisch beleidsplannen.
 • Ieder gastouderbureau verwacht u op een themabijeenkomst/bijscholing minimaal een of twee keer per jaar.
 • Praktisch gezien is het goed om een weloverwogen keuze te maken voor 1 of 2 gastouderbureaus. Het pedagogische beleidsplan van dit gastouderbureau draagt u uit tijdens uw werk. Het gastouderbureau begeleid u inhoudelijk en investeert daarmee in u als hun eigen gastouder.

Zaken die uw keuze kunnen helpen:

 • Heeft het gastouderbureau een goed GGD-inspectierapport (openbaar in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl).
 • Zijn de bemiddelingsmedewerkers recentelijk en voldoende geschoold om u de nodige ondersteuning te kunnen geven? Op www.kngo.nl vindt u een Register met gastouderbureaus die KNGO gecertificeerd zijn (actueel bijgeschoold en gecontroleerd)
 • Is het gastouderbureau aangesloten bij een organisatie waar ze toegang hebben tot nieuws, actuele wetswijzigingen en branche-informatie. Bijvoorbeeld Brancheorganisatie Kinderopvang, KNGO of een andere verenigingsvorm.
 • Heeft het gastouderbureau een opleidingsbeleid-of plan voor gastouders?
 • Wat doet het gastouderbureau om ervoor te zorgen dat u voldoende werk houdt of ondersteunt uw gastouderbureau u in het werven hiervan?
 • Is het gastouderbureau goed telefonisch bereikbaar voor u en ouders?

U wilt als gastouder ook dat vraagouders zich makkelijk en onder goede voorwaarden kunnen aansluiten bij uw gastouderbureau.
Daarom is het handig om ook rekening te houden met wat het gastouderbureau aan de vraagouder te bieden heeft.

 • Is er een minimum af te nemen aantal uren of dagdelen?
 • Is er een logische prijs-kwaliteit verhouding? Welke bemiddelingstarieven heeft het gastouderbureau en welke diensten worden daarvoor aangeboden?
 • Heeft het gastouderbureau een vast bemiddelingstarief of een tarief per uur? Daarnaast is het goed om te kijken welke zaken in- of exclusief de uurprijs van de gastouder zijn. Wie betaalt voor de luiers, voeding en uitjes?
 • Welke betalingsvoorwaarden zijn er: Moet er vooraf betaald worden, per uur of per dagdeel of per automatische incasso? In sommige gevallen worden er in het contract afspraken gemaakt over een minimaal af te nemen periode of is een boeteclausule opgenomen voor het geval u met de vraagouder naar een ander gastouderbureau overstapt.
 • Is het gastouderbureau in staat om u (en vraagouders) goede financiele informatie te geven? Denk bijvoorbeeld aan ondernemerschap en belasting betalen en kinderopvangtoeslag.

De taak van het gastouderbureau zal de komende jaren meer groeien naar meer inhoudelijke begeleiding. Het bijdragen en stimuleren van “permanente educatie” (het blijven leren) en groeien naar ontwikkelingsgerichte kinderopvang is daar onderdeel van.

Bovenstaande tekst is te vinden in de gids: ‘Uw toekomst als zelfstandig professioneel opvoeder’. Deze gids bevat veel praktische en direct bruikbare informatie. Zo vindt u er naast belangrijke informatie over het kiezen van een geschikt gastouderbureau ook alle noodzakelijke informatie over uw financiën, verzekeringen en nog veel meer. U kunt deze gids voor € 9,95 hier bestellen.

Bron: KNGO