Eisen aan de gastouder

  • Je hebt een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee je aan de eisen voldoet, of een ervaringscertificaat.
  • Je hebt een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
  • Je hebt een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij jou thuis worden opgevangen.
  • Tijdens het werk spreek je Nederlands of een Nederlandse streektaal.
  • Je mag een andere taal spreken als je kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen.
  • Je bent minimaal 18 jaar voor opvang bij de vraagouders thuis of minimaal 21 jaar voor gastouderopvang en woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder.
  • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.

Voor meer informatie en (nog meer) eisen verwijzen wij u naar onze pagina selectiecriteria. Zie ook de website Rijksoverheid.nl