Nee, je bent als gastouder niet in dienst bij GOB Kiddie Care.

  • Je bepaalt je eigen uurtarief. 
  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen succes.
  • Je mag zelf weten voor hoeveel kinderen je opvang wil bieden (beperkt door de wettelijke regels).
  • Je loopt financieel risico op het moment dat een vraagouder niet kan betalen.
  • Je moet zelf investeren in voorzieningen en veiligheid.
  • Als je plekjes vrij hebt zal je zelf ook aan marketing en reclame moeten doen.
  • Je mag met meerdere gastouderbureaus samenwerken.