Een achterwacht is iemand bij je in de buurt op wie je kunt terugvallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer je vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, is het verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan je denkt. Je partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een familielid, buurvrouw of kennis. Uiteraard moet het wel iemand zijn die je vertrouwd en hij/zij moet een VOG aanvragen als structureel aanwezige en worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang voor continue screening.

Een achterwacht mag helaas niet structureel worden ingezet om bijvoorbeeld kinderen op school te brengen.