Vanaf 1 maart 2013 worden alle personen welke werkzaam zijn in de kinderopvang, zo ook gastouders, continue gescreend door justitie. Dat betekent dat wanneer bij gastouders (of huisgenoten van gastouders) een delict wordt vastgesteld welke een risico vormen voor kinderen, er een signaal wordt afgegeven aan de kinderopvangorganisatie (het gastouderbureau). Een signaal kan onder andere betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten.

De betreffende gastouder en/of huisgenoot zal gevraagd worden om een nieuwe VOG te overleggen of de overeenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Wanneer er binnen de afgesproken periode geen nieuwe VOG overlegd wordt, zal dat een reden zijn om eenzijdig de bemiddelingsrelatie te beëindigen. Als de gastouder of huisgenoot namelijk geen VOG kan overleggen mag de gastouder immers niet meer werkzaam zijn in de kinderopvang.