Dat hangt er vanaf. 

Gastouder in eigen woning: Wanneer je als gastouder opvang biedt in je eigen woning, dan ben je niet in dienst van GOB Kiddie Care of de ouders, maar werk je volgens een overeenkomst van opdracht. Dit is een freelance overeenkomst. Dit betekend dat je zelf belasting over je inkomsten afdraagt, dat je niet doorbetaald wordt als je ziek bent en dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats. Je kunt jezelf vrijwillig verzekeren tegen langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, ed.

Gastouder aan huis: Wanneer je als gastouder aan huis gaat werken, heb je te maken met de Regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Bij deze vorm van opvang is sprake van een arbeidsrelatie tussen vraagouders en gastouder. Als gastouder aan huis heb je recht op;

    • Minimaal het minimum loon plus 8% vakantietoeslag.
    • Doorbetaalde vakantie- uren; per jaar 4x het aantal overeengekomen uren per week.
    • Doorbetaling bij ziekte; maximaal 6 weken x 70%, minus 2 wachtdagen.

Je kunt jezelf vrijwillig verzekeren tegen langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, ed.