Minimaal elk half jaar wordt er een huisbezoek afgelegd bij de gastouder/leidster. Tijdens dit bezoek wordt er besproken hoe het werken als gastouder/leidster haar bevalt, of er bepaalde vragen zijn, hoe de communicatie met de vraagouders verloopt en er wordt gecontroleerd of zij de richtlijnen uit het pedagogisch beleidsplan zoveel mogelijk hanteert. Indien nodig wordt er altijd ruimte gemaakt voor tussentijdse gesprekken. En indien hier aanleiding voor is, zal gastouderbureau Kiddie Care ook tussentijds een (onaangekondigde) controle bij de gastouder/leidster uitvoeren. Ook kan de GGD een tussentijdse (onaangekondigde) inspectie uitvoeren op de opvanglocatie van de gastouder/leidster.