Gastouders en leidsters moeten allereerst enthousiast zijn over het werk als gastouder/leidster en over voldoende kennis en ervaring beschikken. Tijdens het intakegesprek wordt er gevraagd naar haar werk- en stage-ervaringen en haar motivatie om gastouder/leidster te worden. Op die manier wordt gekeken of zij achter onze doelstelling staat en hieraan kan bijdragen.

Verder moet zij aan bepaalde selectiecriteria voldoen en wij verlangen van iedere kandidaat een geldige Verklaring Omtrent Gedrag en deelname aan het bijscholingsaanbod.