Zowel de vraagouder als de gastouder verklaren een adequate verzekeringen te hebben afgesloten, dat wil zeggen een WA-verzekering, ook wel AVP-polis genaamd (aansprakelijkheidsverzekering particulieren).

Het GOB heeft ten aanzien van alle gastouders een aanvullende verzekering afgesloten, namelijk;

    • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
    • Collectieve ongevallenverzekering

Het eigen risico van de AVB polis bedraagt € 250,00 per aanspraak voor zaakschade en € 500,00 per aanspraak voor personenschade en komt voor eigen rekening van de gastouder.