De begeleidingsbijdrage is, zoals de term al aangeeft, bedoeld voor de begeleiding rondom de koppeling en voor de begeleiding van uw gastouder/leidster. Elk jaar worden minstens 2 huisbezoeken afgelegd waarin de opvang met uw astouder/leidster wordt geëvalueerd en de risico inventarisatie in haar woning wordt uitgevoerd.

Daarnaast dragen wij zorg voor de nodige bijscholing. Hierbij moet u denken aan themabijeenkomsten, een professionele cursus “Eerste Hulp aan Kinderen” leermodules via internet, etc.  En mocht de gastouder/leidster dringende vragen hebben of voor problemen komen te staan, dan staat zij er niet alleen voor.

Tot slot wordt de administratieve verwerking van de opvanguren verzorgt, zoals facturen, loonoverzichten, offertes en jaaropgaven.

Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar onze pagina met financiële informatie.