De belastingdienst bekijkt na afloop van elk kalenderjaar hoeveel toeslag u heeft ontvangen, en op hoeveel toeslag u recht had.
Het is dus belangrijk om in te schatten hoeveel opvanguren u gemiddeld 
nodig zult hebben.
Wij helpen u graag bij het maken van een goede schatting, zodat u achteraf niet in 
problemen komt.