Het is zeker mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van opvang. Binnen onze organisatie kunt u gastouderopvang en kinderopvang aan huis combineren, maar u kunt ook gebruik maken van gastouderopvang en opvang op een kinderdagverblijf of BSO.

Voor beiden is een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te ontvangen van de overheid, zolang de kinderopvangorganisatie een erkende organisatie is en u van beide een jaaropgave ontvangt aan het einde van het jaar.

Voor alle uren die u heeft afgenomen via gastouderbureau Kiddie Care ontvangt u van ons een jaaropgave aan het einde van het jaar.
De andere jaaropgave ontvangt u dan van de andere organisatie.