Het is heel vervelend als er een gastouder ziek wordt. Zowel voor de gastouder zelf, als voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de opvang bij de desbetreffende gastouder. Of als uw vakantie niet overeenkomt met die van de gastouder. Indien u bij GOB Kiddie Care aangeeft dat u vervangende opvang nodig heeft, probeert het GOB direct noodopvang te regelen. Meestal lukt dit wel en kunt u uw kind naar een alternatieve gastouder brengen. Belangrijk is dan wel om een tijdelijke wijziging door te geven aan de Belastingdienst. GOB Kiddie Care verstrekt het registratienummer van de alternatieve gastouder. En ook wanneer uw eigen gastouder weer beter is, geeft u opnieuw een wijziging door aan de Belastingdienst. Let op: voor opvang aan huis is het niet mogelijk voor korte periode een alternatieve gastouder aan huis te regelen, omdat gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP) aan elkaar verbonden zijn. U kunt uw kinderen wel tijdelijk onder brengen bij een andere gastouder op een bestaande opvanglocatie.