Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over gastouderbureau Kiddie Care, de gang van zaken of uw gastouder/leidster. U kunt met uw klacht ten alle tijden terecht bij gastouderbureau Kiddie Care. Ons doel is in eerste instantie de klacht intern op te lossen. Wanneer ouders zich in deze procedure niet kunnen vinden, of vinden dat hun klacht onvoldoende is afgehandeld, dan is gastouderbureau Kiddie Care aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen die kunnen adviseren in geschillen tussen cliënten en gastouderbureau Kiddie Care.  U vindt de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken hier.