Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit register is openbaar en te raadplegen op landelijkregisterkinderopvang.nl.