Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft aan dat ouders toestemming moeten geven over publicatie van foto’s en andere persoonsgegevens. Daarnaast vindt Gastouderbureau Kiddie Care dat, zeker met foto’s, zeer zorgvuldig moet worden omgegaan omdat helaas niet iedereen het beste voor heeft met kinderen. Daarom hebben wij besloten geen foto’s van kinderen (en hun (gast)ouders) publiekelijk te delen. Ook de gastouder mag het gastkind/de gastkinderen in geen geval filmen of fotograferen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van de vraagouder. Indien er vanuit de vraagouders schriftelijke toestemming is gegeven, gebruikt de gastouder foto’s en/of filmpjes alleen voor eigen gebruik en plaatst deze niet op internet en social media. GOB Kiddie Care verstrekt speciale toestemmingsformulieren voor fotograferen.