Volgens de Wet Kinderopvang deelt elke ouder de kinderopvangkosten met de overheid en de werkgever. Vanaf 1 januari 2007 wordt zowel het werkgeversdeel als het overheidsdeel centraal uitbetaald via de belastingdienst. Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • uw (gezamenlijke) inkomen
  • uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus
  • het aantal kinderen in de opvang
  • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Afhankelijk van uw verzamelinkomen, kunt u in 2016 maximaal € 5,52 aan kinderopvangtoeslag ontvangen voor gastouderopvang. In 2017 wordt dit bedrag verhoogd naar € 5,75. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen afhankelijk van de uren van de minst werkende ouder. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van Belastingdienst Toeslagen, waar u ook een proefberekening maken om te kijken waar u precies recht op heeft.