Ja, al  onze gastouders zijn gekwalificeerd en in het bezit van:

  • een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • diploma of certificaat MBO2 helpende zorg en welzijn of hoger
  • kinder-ehbo (diploma)  

Bij gastouderopvang is ook de woning veilig bevonden middels een risico inventarisatielijst en staat de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Bij opvang aan huis wordt deze risico inventarisatielijst tijdens een koppelingsgesprek doorlopen waarna de gastouder wordt aangemeld voor het LRKP. Vanaf begin 2013 worden alle gastouders ook door het Ministerie van Veiligheid en Justitie continu gescreend.