Ja, al  onze gastouders zijn gekwalificeerd en in het bezit van:

  • een diploma of certificaat MBO2 helpende zorg en welzijn of hoger
  • een kinder-ehbo (diploma)  

Bovendien kan een gastouder niet aan de slag zonder geldige Verklaring Omtrent Gedrag en moet zij (en indien van toepassing haar huisgenoten van 18 jaar of ouder en mensen die structureel bij haar op de opvanglocatie komen) worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Vanaf daar worden zij door het Ministerie van Veiligheid en Justitie continu gescreend.

Bij gastouderopvang is ook de woning veilig bevonden middels een risico inventarisatielijst en staat de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bij opvang aan huis wordt deze risico inventarisatielijst tijdens een koppelingsgesprek doorlopen waarna de gastouder wordt aangemeld voor het LRK.