‘Vraaguitval laagste inkomens zorgelijk’

maart 25, 2014 in Nieuws door GOB Kiddie Care

25-03-2014 – Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich zorgen om de grote uitstroom van de laagste inkomens. Terwijl het kabinet werkt aan plannen voor een beter aanbod voor peuters, is een grote groep kinderen in achterstandssituaties het afgelopen jaar juist afgehaakt. Voor deze groep is kinderopvang onbetaalbaar geworden, zo blijkt uit de cijfers over 2013.

'Vraaguitval laagste inkomens zorgelijk'
Foto: ANP

‘De minister ondergraaft de kansen van jonge kinderen met een achterstand’, meldt de Brancheorganisatie in een reactie op de website. De cijfers laten zien dat niet alleen deze groep kinderen in 2013 wegbleef in de kinderopvang. De grootste daling vond plaats bij kinderen in de hoogste inkomensgroep. De reden hiervoor is dat deze groep ouders in 2013 geen recht meer had op kinderopvangtoeslag.

Ontslagen

Brancheorganisatie Kinderopvang zegt dat de cijfers van minister Asscher aantonen dat de bezuinigingen een veel groter effect op ouders en de sector hebben dan het kabinet tot nu toe heeft gesteld. Kinderen, ouders en werknemers betalen de rekening van de afbraak. De Brancheorganisatie vindt het jammer dat minister Asscher het gevolg voor de branche zelf niet in zijn brief heeft genoemd. Duizenden medewerkers verloren hun baan.

Kwart kinderen haakte af

De cijfers van de Brancheorganisatie zijn gebaseerd op de brief van minister Asscher, maar de Brancheorganisatie legt het dalende gebruik anders uit dan de minister dat deed. 18 procent minder gebruik van de kinderopvangtoeslag is opgebouwd uit 6 procent minder kinderen, 8 procent minder uren opvang per kind en 4 procent minder kinderen van hogere inkomens. Over twee jaar tijd bekeken, hebben 25.000 kinderen de opvang verlaten. Dat komt neer op een kwart.

Wachtlijsten

Er zijn zorgen over de toekomst. Als de economie weer aantrekt en er ook meer vraag komt naar kinderopvang, zijn wachtlijsten te verwachten. Er zijn op veel plekken locaties verdwenen. De Brancheorganisatie denkt dat de toegenomen flexibiliteit waar minister Asscher hoog over opgeeft, op langere termijn minder leuke consequenties heeft voor het weerstandsvermogen van ondernemers.

Lees de complete reactie op de website van de Brancheorganisatie.

Bron: Kinderopvangtotaal