Inschrijfprocedure vraagouders

Als vraagouder kunt u contact opnemen met gastouderbureau Kiddie Care om een afspraak te maken voor informatie, of zich inschrijven via de website. Heeft u zelf een gastouder gevonden, laat dit dan even weten bij de inschrijving. Bent u nog op zoek naar een gastouder, dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

Intakegesprek

Een intakegesprek is geheel vrijblijvend en vindt doorgaans telefonisch plaats. In dit intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van  gastouderbureau Kiddie Care en kunnen ouders hun wensen met betrekking tot de kinderopvang kenbaar maken. Dit gesprek is bedoeld om een indruk van het gezin te krijgen, zodat wij de bemiddeling daar zo goed mogelijk op af kunnen stemmen.

Overeenkomst met GOB Kiddie Care

Na dit intakegesprek besluiten de vraagouders of zij de overeenkomst met GOB Kiddie Care wilt aangaan.
Deze overeenkomst houdt in dat zij gastouderbureau Kiddie Care de opdracht geven een geschikte gastouder voor het gezin te zoeken of hen voor te stellen aan beschikbare gastouders.

Kennismakingsgesprekken

Aan de hand van de wensen van het vraaggezin, gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.
Zodra gastouderbureau Kiddie Care een gastouder heeft gevonden die aan de wensen van het vraaggezin voldoet, volgt er een kennismakingsgesprek tussen ouders en gastouder.

In dit gesprek komen alle punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het kind/de kinderen, zoals ideeën en wensen over de opvoeding, en hebben beide partijen de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen. De gastouder zal ook haar voorwaarden voor de opvang met u delen.

Na dit gesprek nemen beide partijen contact op met gastouderbureau Kiddie Care, om het verloop van het kennismakingsgesprek te bespreken.

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen positief staan tegenover een samenwerking, zal gastouderbureau Kiddie Care een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt met alle drie de partijen plaats daar waar de opvang gaat plaatsvinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en gastouderbureau Kiddie Care zorgt voor de ‘overeenkomst van opdracht’.

 In deze overeenkomst staan alle relevante gegevens omtrent opvangtijden, betaling en dergelijke.

Als de opvanglocatie nog niet in het LRK staat, zal tijdens het koppelingsgesprek ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie gedaan worden, zodat na het koppelingsgesprek de aanvraag voor de inschrijving in het LRK direct kan worden gedaan.

Dit houdt in dat de woning waar de opvang gaat plaatsvinden, wordt gecontroleerd op (brand)veiligheid, hygiëne en gezondheid. Door middel van een lijst met punten worden alle ruimten in en om de woning gecontroleerd en er worden suggesties gedaan voor eventuele aanpassingen. Hierbij valt te denken aan:

  • het plaatsen van traphekjes
  • het wegwerken van losliggende snoeren
  • het beveiligen van stopcontacten
  • het veilig opbergen van gevaarlijke (schoonmaak)middelen.
  • het bevestigen van een slot op het tuinhek
  • etc.

Evaluaties en huisbezoeken

Minimaal elk half jaar wordt er een huisbezoek afgelegd bij de gastouder op de opvanglocatie. Tijdens dit bezoek wordt er besproken hoe het werken als gastouder haar bevalt, of kinderen zich goed ontwikkelen, of er bepaalde vragen zijn, hoe de communicatie met de vraagouders verloopt etc. en er wordt gecontroleerd of zij de richtlijnen uit het pedagogisch beleidsplan zoveel mogelijk hanteert.

De Risico Inventarisatie wordt tijdens de huisbezoeken ook geëvalueerd. Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie opnieuw uitgevoerd omdat risico’s opnieuw kunnen ontstaan, maar ook omdat de kinderen ouder worden en er andere risico’s kunnen ontstaan of er weer jongere kinderen bij komen.

Met de vraagouders zal de evaluatie steeds jaarlijks plaatsvinden. Dit gebeurt digitaal en telefonisch en waar nodig face-to-face.

Indien nodig kan er altijd  ruimte worden gemaakt voor tussentijdse gesprekken met een of beide partijen. En indien hier aanleiding voor is, zal gastouderbureau Kiddie Care ook tussentijds een controle bij de gastouder uitvoeren.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal