Opvang aan huis is voor veel ouders een ideale vorm van kinderopvang. De gastouder komt op de afgesproken dagen en tijdstippen bij u thuis en zorgt ervoor dat alles waar u normaal gesproken zorg voor draagt, geregeld wordt.

Uw kinderen verblijven in hun eigen vertrouwde omgeving en u hoeft ze niet in de vroege ochtend door weer en wind weg te brengen. Wordt uw kind een keertje ziek? Ook dan kan de gastouder desgewenst de zorg voor uw kind op zich nemen, zodat u uw bezigheden kunt voorzetten.

Opvang aan huis kan, onder bepaalde omstandigheden, door een gastouder die ZZP-er is gedaan worden, maar doorgaans is de gastouder bij u in loondienst. Dit kan onder de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’. In verband met het kostenaspect onder de Regeling Dienstverlening aan Huis, is opvang aan huis over het algemeen vooral interessant voor gezinnen met minimaal 2 kinderen. U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag.

Gastouderbureau Kiddie Care bemiddelt uitsluitend voor opvang aan huis wanneer er minimaal 35 uur per maand opvang wordt afgenomen.
U kunt een vrijblijvende berekening aanvragen.

Regeling ‘dienstverlening aan huis’

De regeling ‘dienstverlening aan huis’ is speciaal in het leven geroepen voor mensen die een dienst afnemen (zoals kinderopvang aan huis) voor maximaal 3 dagen per week. U hoeft dan, ondanks dat de gastouder bij u in loondienst is, geen werkgeversbelastingen- en premies af te dragen.

Indien u meer dan 3 dagen per week opvang aan huis nodig heeft, adviseren wij u de opvang voor uw kind(eren) door 2 gastouders te laten verzorgen die beide maximaal 3 dagen per week bij u aan huis komen.

Een gastouder aan huis heeft recht op;

  • minimaal het minimum loon, plus 8% vakantietoeslag
  • doorbetaalde vakantie- uren; per jaar 4x het aantal overeengekomen uren per week
  • doorbetaling bij ziekte; maximaal 6 weken x 70% (met een minimum van het minimumloon, minus 2 wachtdagen)
  • transitievergoeding bij beëindigen contract
  • betaald calamiteitenverlof en betaald kortdurend zorgverlof
  • doorbetaling van het afgesproken loon op alle schriftelijk vastgelegde dagen 

De gastouder kan zich zelf vrijwillig verzekeren tegen langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, en dergelijke.

Aanmeldprocedure Landelijk Register Kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, is het van belang dat het gastouderbureau en de gastouder zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

  • de  gastouder moet aan alle eisen voldoen (juiste diploma’s, VOG) en er moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie veiligheid en hygiëne zijn gedaan in en om de opvanglocatie.
  • de gastouder moet eerst een opvanglocatie hebben voor de aanmelding kan plaatsvinden.

Het gastouderbureau meldt de nieuwe opvanglocatie aan bij de gemeente. Deze stuurt de aanvraag naar de GGD. Zij controleren de stukken en doen ook een inspectie op de opvanglocatie. Vervolgens geven zij de gemeente advies, of de gastouder met haar opvanglocatie wel of niet kan worden opgenomen in het LRK.

LET OP!

Deze hele procedure kan een aantal weken (max.10) in beslag nemen bij de gemeente.

Tot het moment dat de opvanglocatie in het LRK is ingeschreven, kan de opvang nog niet van start gaan. In ieder geval komen alle werkzaamheden van de gastouder dan nog niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Het is dus van belang om de aanvraag op tijd te doen.

Bij verhuizing, of een nieuwe gastouder, moet opnieuw een aanvraag gedaan worden.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal