Gastouderbureau Kiddie Care heeft sinds juli 2009 een oudercommissie. Vanuit de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvangorganisatie verplicht een oudercommissie in te stellen of zich in ieder geval hiervoor in te spannen. Een oudercommissie bestaat uitsluitend uit vraagouders die gebruik maken van kinderopvang bij GOB Kiddie Care en heeft minimaal 2 en maximaal 5 leden die onderling de taken verdelen.

Doelstelling:
De doelstelling van de Oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de vraagouders van het gastouderbureau. Daarnaast geeft de oudercommissie advies aan GOB Kiddie Care namens alle vraagouders op het gebied van de kwaliteit van de opvang en van het gastouderbureau. 

Wat doen zij?

Iedere vraagouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs!
Tevens kan GOB Kiddie Care de oudercommissie vragen te adviseren over kwesties waar ouders mee te maken hebben, onder andere:

  • Advisering over het beleid en nieuwe ontwikkelingen.             ·
  • Advisering over het beleid inzake veiligheid en hygiëne.             ·
  • Advisering bij het opstellen/wijzigen van het pedagogische beleidsplan.             ·
  • Advisering over uitbreiding en verbetering van het dienstenpakket.             ·
  • Bemiddeling tussen ouders en gastouderbureau Kiddie Care in geval van conflicten en verschillen van inzicht.
  • Etc.

De werkwijze van de oudercommissie staat omschreven in een opvraagbaar reglement.

Wat doen zij niet?

De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor vraagouders. Zij proberen op een positieve manier de verschillende belangen – zowel die van gastouderbureau Kiddie Care als die van de vraagouders en hun kinderen – te behartigen.

Contact:
De oudercommissie van GOB Kiddie Care beschikt over een eigen e-mail adres waar u al uw vragen en suggesties naar toe kunt sturen: oudercommissie@kiddiecare.nl

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met het gastouderbureau.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal