Gastouderpanel

Een ‘gastoudercommissie’ is niet bij Wet verplicht gesteld. Maar gastouderbureau Kiddie Care vindt het belangrijk dat gastouders op een vergelijkbare manier hun stem kunnen laten horen als vraagouders, en heeft daarom een Gastouderpanel opgericht.

Doelstelling:
Wij vinden het prettig een klankbordgroep te hebben waar we zo nu en dan bepaalde zaken aan voor kunnen leggen. De onderwerpen die wij voorleggen aan het Gastouderpanel hebben te maken met de dagelijkse praktijk van de gastouderopvang. 

Wat doen zij?

In dit Gastouderpanel nemen alleen gastouders deel die gastkinderen opvangen via GOB Kiddie Care. Het gastouderpanel bestaat uit zo’n 5 tot 7 leden. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van gastouders die opvang in eigen huis bieden, als van gastouders die opvang bieden bij de vraagouders thuis. We vergaderen niet of nauwelijks, maar vragen reactie op voornemens en ideeën via de e-mail, onder andere over:

 

    • Het opstellen of wijzigen van regels m.b.t. doorbetaling bij een ziek gastkindje, vakantie, opzegging ed.
    • Hoe om te gaan met een rooster dat niet tijdig wordt doorgegeven door vraagouders
    • Advisering over uitbreiding en verbetering van het dienstenpakket
    • Advisering over themabijeenkomsten/bijscholingscursussen
    • Etc.

Wat doen zij niet?
Het gastouderpanel fungeert niet als klachtencommissie voor gastouders. Zij proberen op een positieve manier de verschillende belangen van gastouders te behartigen.

Contact:
Het gastouderpanel beschikt over een eigen e-mail adres waar ook andere gastouders hun suggesties naar toe kunt sturen: gastouderpanel@kiddiecare.nl

We vinden het leuk als gastouders actief mee willen denken over ons beleid en de uitvoering hiervan.
Ben je als gastouder geïnteresseerd om deel te nemen? Laat het ons weten.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal