Kinderopvangtoeslag

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang via een erkende kinderopvangorganisatie zoals gastouderbureau Kiddie Care, en uw gastouder voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Afhankelijk van uw verzamelinkomen, wordt een deel van de kosten voor gastouderopvang en opvang aan huis vergoed door subsidie van de overheid.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang!

Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag, verwijzen wij u graag naar Belastingdienst Toeslagen.

Onze tarieven zijn als volgt opgebouwd;

 1. Eenmalige kosten voor intake, bemiddeling en koppeling
 2. Tarieven aan de gastouder
 3. Bureaukosten aan het gastouderbureau
2. Adviestarieven 2020 aan de gastouder:

Gastouderbureau Kiddie Care biedt adviestarieven voor gastouders en vraagouders.

Wanneer de gastouder opvang biedt in haar eigen woning, dan bepaald zij ook haar eigen tarief. Dit kan zij doen op basis van haar ervaring en kennis. GOB Kiddie Care adviseert gastouders bij het vaststellen van hun tarieven, zodat de gastouder een tarief kan vaststellen dat ook nog aantrekkelijk is om te kunnen betalen in combinatie met de kinderopvangtoeslag.

Adviestarieven voor opvang bij de gastouder in 2020 zijn:
Tussen € 5,00 en € 7,00 per uur per kind.

Voor opvang bij de vraagouder thuis, geldt dat als de gastouder ZZP-er is, zij haar eigen tarief bepaald. Meestal valt opvang aan huis echter onder de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’, en dan geldt dat minimaal het minimumloon inclusief 8% vakantietoeslag moet worden gehanteerd.  Uiteraard staat het de vraagouder en gastouder vrij om met elkaar een hoger uurtarief overeen te komen.

Adviestarieven voor opvang aan huis in 2020 zijn:
Het minimum loon per 1 juli 2020 is € 11,64 per uur (niet per kind). Adviestarief tussen € 12,00 en € 18,00 per uur.

(deze uurtarieven zijn inclusief 8% vakantietoeslag voor de gastouder)

Daarnaast kan de gastouder een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld een maaltijd, gereden kilometers op opvang in het weekend of de avonduren.

  3. Bureaukosten aan het gastouderbureau:

  De begeleidings- en administratie bijdragen aan het gastouderbureau heten onder één noemer ‘bureaukosten’. De bureaukosten zijn bedoeld voor de volgende zaken:

  $
  Jaarlijks evaluatiebezoek aan de gastouder
  $
  Verslaglegging en dossier opbouw
  $
  Begeleiding van de gast- en vraagouder bij (advies)vragen en eventuele problemen
  $
  Jaarlijkse bijscholing m.b.t. de Meldcode Kindermishandeling
  $
  Administratie
  $
  Opstellen jaaropgaven
  $
  Jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie
  $
  Waar nodig extra bezoeken
  $
  Herhaling EHBO cursus
  $
  Bijscholing over thema’s als: veiligheid, ontwikkeling, etc.
  $
  Opstellen facturen/loonoverzichten
  $
  Verwerken betalingen en uitbetalen gastouders (kassiersfunctie)

  Begeleidings- en administratiebijdrage 2020:

  • € 1,00 per uur voor het 1e kind* met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per maand
  • € 0,85 per uur voor het 2e kind met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per kalendermaand
  • € 0,50 per uur voor het 3e kind met een minimum van 15 en maximum van 100 uur per kalendermaand
    (* met het 1e kind wordt bedoelt het kind met de meeste opvanguren)
  Kassiersfunctie

  Gastouderbureau Kiddie Care heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen via het gastouderbureau verlopen. Vraagouder en gastouder hebben hiertoe toegang tot een makkelijk online urenregistratiesysteem van waaruit ook de facturen, loonoverzichten en jaaroverzichten worden verzonden. De vraagouder betaald de facturen rechtstreeks aan het gastouderbureau en wij zorgen dan binnen hooguit enkele dagen voor de verdere afhandeling met de gastouder.

  Een kassiersfunctie is vanaf januari 2010 verplicht voor alle gastouderbureaus. Gastouderbureau Kiddie Care vervult deze functie al sinds de oprichting in 2005 en is daarom erg vertrouwd met deze service.

  GOB Kiddie Care
  Fazantenpad 13
  3291 XA Strijen
  06-10447415
  info@kiddiecare.nl

  KVK: 24374094
  LRK-nummer: 144504509

   

  © 2019-2020 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal