Je kunt je werk als gastouder zowel als ZZP’er doen, als freelancer of in loondienst.

Als je bij de vraagouder aan huis werkt dan kun je kiezen om je werk als ZZP’er te doen OF in loondienst te gaan bij de vraagouders.
NB: je komt NIET in loondienst bij het GOB, deze mogelijkheid bieden wij niet. 

Als je in je eigen huis opvang verzorgt dan kun je kiezen om als ZZP’er OF als freelancer je werk te doen.
Je zult zien dat er niet veel verschil is tussen werken als ZZP’er of freelancer. Het werk en de invulling van je werk zijn in beide gevallen hetzelfde. In beide gevallen ben jij degene die de voorwaarden bepaald en vastlegt en in beide gevallen loop je debiteuren risico. ZZP-schap heeft voordelen ten opzichte van freelancer zijn, namelijk de verschillende belastingvoordelen. Je kunt echter alleen ZZP’er worden als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Loondienst

Je werkzaamheden in loondienst bij de vraagouder in huis vallen onder de regeling dienstverlening aan huis. Je kunt hier informatie over vinden op de pagina over ‘gastouder bij de vraagouder aan huis’.
Voor je begint met opvangen krijgen jij en de vraagouders alle informatie die nodig is om met elkaar een goede werkgever – werknemer relatie op te bouwen. We leggen jullie de regels uit en faciliteren met formulieren en een arbeidscontract waar dat nodig is.

^

Je werkt onder arbeidscontract

^

Het gastouderbureau bemiddelt en faciliteert en voert de kassiersfunctie uit

^

Je vraagouders zijn jouw werkgevers en leidinggevenden

^

Het gastouderbureau doet namens de overheid controles om zeker te zijn dat de opvang volgens de wettelijke regels vorm krijgt

ZZP’er

Je kunt je gastouderwerkzaamheden (in eigen huis OF in het huis van de vraagouder) ook als zelfstandige uitvoeren. Je moet dan voldoen aan de criteria van een zelfstandig ondernemer (urencritirium, meerdere vraagouders, debiteurenrisico, etc.). Deze informatie kun je op de website van de belastingdienst lezen.

Het voordeel van ZZP’schap is dat je minder belasting hoeft te betalen.
Van je inkomen mag je je kosten aftrekken (zelfde als bij freelancer) en dan mag je daarna als ZZP’er ook nog een zelfstandigen korting aftrekken. Over het bedrag dat dan nog overblijft betaal je belasting. Er zijn ook nog startersregelingen waar je van kunt profiteren.
Als je als ZZP’er aan de slag wilt lees je dan goed in wat het ondernemerschap betekent en welke voordelen voor jou zullen gelden en hoe dat precies werkt. Je kunt ook een boekhouder vragen met je mee te kijken.

^

Je hebt een overeenkomst van opdracht met de vraagouder (zelfde overeenkomst als de freelancer)

^

Je bent eigen baas, je vraagouders zijn je opdrachtgevers. Je bepaald dus zelf je tarief, voorwaarden, etc. en vraagouders hebben de keus op basis van die voorwaarden de opdracht aan jou te gunnen of een andere gastouder te kiezen die voorwaarden heeft die beter bij hen passen

^

Het gastouderbureau bemiddelt, faciliteeert en voert de kassiersfunctie uit

^

Het gastouderbureau doet namens de overheid controles om zeker te zijn dat de opvang volgens de wettelijke regels vorm krijgt

Freelancer

Je kunt je werkzaamheden in je eigen huis ook als freelancer doen. Je bent dan geen zelfstandige ondernemer en je krijgt niet de belastingvoordelen die daarbij horen. Je hoeft ook niet aan de urennorm te voldoen en meer opdrachtgevers te hebben.

Als freelancer heb je wel, net als de ZZP’er, het debiteurenrisico en mag je wel al je kosten die je maakt als gastouder aftrekken van je inkomen voordat de belasting wordt berekend. Ook als freelancer kun je een boekhouder vragen daarbij mee te kijken.

^

Je hebt een overeenkomst van opdracht met de vraagouder (zelfde overeenkomst als de ZZP’er)

^

Je bent eigen baas, je vraagouders zijn je opdrachtgevers. Je bepaald dus zelf je tarief, voorwaarden, etc. en vraagouders hebben de keus op basis van die voorwaarden de opdracht aan jou te gunnen of een andere gastouder te kiezen die voorwaarden heeft die beter bij hen passen

^

Het gastouderbureau bemiddelt, faciliteeert en voert de kassiersfunctie uit

^

Het gastouderbureau doet namens de overheid controles om zeker te zijn dat de opvang volgens de wettelijke regels vorm krijgt

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal