Opvang in je eigen woning

Wanneer je als gastouder opvang biedt in je eigen woning, dan bepaal je ook je eigen tarief. Het is belangrijk om te kijken naar een goed uurtarief ten aanzien van datgene wat je vraagouders te bieden hebt, maar ook naar een tarief dat voor vraagouders nog aantrekkelijk is om te kunnen betalen in combinatie met de kinderopvangtoeslag die zij krijgen. Tijdens het intakegesprek is dit onderdeel van het gesprek en adviseren we je graag.

Tarieven waar je aan zou kunnen denken als freelancer of ZZP’er zijn:

 • Tussen de € 6,00 en € 7,50 per uur per kind
 • Een vergoeding voor ontbijt, lunch, diner
 • Toeslag voor opvang in de weekenden, tijdens feestdagen of in de avonduren

  Opvang bij de vraagouder thuis

  Voor opvang bij de vraagouder thuis, maken wij gebruik van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Voor deze regeling geldt dat de vraagouder en gastouder minimaal het wettelijk minimum loon hanteren. Het minimumloon geldt per uur en dus NIET per kind! Uiteraard staat het de vraagouder en gastouder vrij om met elkaar een hoger uurtarief overeen te komen.

  Het minimumloon per 1 januari 2023 is € 13,40 per uur, inclusief 8% vakantietoeslag.
  Het adviestarief ligt hoger, tussen €15,00 en € 20,00 per uur, inclusief 8% vakantietoeslag.

  Daarnaast kun je als gastouder een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld gereden kilometers of opvang in het weekend, tijdens feestdagen of in de avonduren.

  Let op!

  Als gastouder ben je zelf verantwoordelijk voor het opgeven van je inkomsten aan de belastingdienst. Je ontvangt hiervoor na afloop van elk kalenderjaar een jaaroverzicht van je inkomsten.

  Kassiersfunctie:

  Gastouderbureau Kiddie Care heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat alle betalingen via het gastouderbureau verlopen.

  Vraagouder en gastouder hebben allebei toegang tot een makkelijk online urenregistratiesysteem van waaruit ook de facturen, loonoverzichten en jaaroverzichten worden verzonden.
  Als gastouder hou je per kind per kalendermaand de urenregistratie bij. Aan het einde van de maand klik je op verzenden en de urenregistratie komt bij de vraagouder terecht voor accordering. Zij hebben 3 dagen de tijd om de registratie(s) te beoordelen.
  Zodra de uren zijn goedgekeurd, wordt er een factuur voor hen aangemaakt.

  De vraagouder betaald de facturen rechtstreeks aan het gastouderbureau. Zodra zij de betaling hebben voltooid, ontvang jij hierover bericht met een betalingsspecificatie en binnen enkele dagen wordt de vergoeding naar je overgemaakt vanuit het gastouderbureau.

  Een kassiersfunctie is vanaf januari 2010 verplicht voor alle gastouderbureaus. Gastouderbureau Kiddie Care vervult deze functie al sinds de oprichting in 2005 en is daarom erg vertrouwd met deze service.

   

  Wat doet het GOB bij niet tijdige betaling door vraagouders?

  Vraagouders hebben:

  • 3 dagen de tijd om een urenregistratie te beoordelen
  • 8 dagen de tijd om de factuur te betalen
  • na de herinnering nog 5 dagen de tijd om de factuur te betalen

  Wanneer zij na die 5 dagen nog niet betaald hebben, volgt er een aanmaning. Het komt gelukkig zelden voor, maar wordt er ook na deze aanmaning niet betaald, dan schakelt GOB Kiddie Care een incassobureau in.

  De kassiersfunctie houdt in dat gastouders worden uitbetaald wanneer wij de betaling van de vraagouders hebben ontvangen. Om als zelfstandig ondernemer gezien te worden, is het juist van belang dat je risico’s loopt zoals debiteurenrisico. Maar we zullen er als gastouderbureau wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat vraagouders betalen en je als gastouder je vergoeding ontvangt. 

  © 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal