Gastouderbureau Kiddie Care is in 2005 opgericht door Bianca Mailly, zelf moeder van een dochter (2006), met als doel kwalitatief goede kinderopvang te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Na haar pedagogische opleiding en jarenlange ervaring in de kinderopvang, is gebleken dat er bij veel ouders behoefte is aan een vorm van kinderopvang waarbij de rust en regelmaat gewaarborgd kunnen worden. Gastouderopvang, aan huis of bij de gastouder, voldoet aan deze wensen.

Een kindje is voor ouders het meest dierbare bezit. Persoonlijke betrokkenheid staat bij gastouderbureau Kiddie Care dan ook hoog in het vaandel. Om die reden is gastouderbureau Kiddie Care nog steeds een eenmansbedrijf. Dagelijks zet Bianca zich met veel plezier en enthousiasme in voor ouders, kinderen en gastouders.

Inmiddels maken al veel ouders naar alle tevredenheid gebruik van gastouderopvang via gastouderbureau Kiddie Care, en worden veel kinderen met liefde en plezier opgevangen door onze professionele gastouders.

De dagelijkse werkzaamheden van het gastouderbureau bestaan voornamelijk uit het begeleiden van gastouders, het voeren van intake-, koppelings- en evaluatiegesprekken, het uitvoeren van Risico Inventarisaties in de woningen en het doen van verslaglegging van gesprekken. Verder horen daar ook de financiële administratie en afhandeling bij.

Daarnaast wordt er veel tijd gestoken in het informeren van ouders en gastouders, het schrijven van nieuwsbrieven en ook het aanpassen van onze eigen beleidsregels aan de Wet Kinderopvang behoren tot de werkzaamheden.

Gecertificeerd gastouderbureau

Of een gastouderbureau (via haar houder/bemiddelingsmedewerker(s)) in staat is om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied, hangt samen met de kennis, houding en vaardigheden van de houder/bemiddelingsmedewerker(s) die deze taak moeten uitvoeren. Dit zijn ‘beroepskwalificaties’ of ‘competenties’. Sinds 1 januari 2012 geldt een kwaliteitseis voor de houder en/of bemiddelingsmedewerker(s) van een gastouderbureau.

Als houder van het gastouderbureau, vindt Bianca het belangrijk om te blijven investeren in (bij)scholing. Kennis vervaagt en bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis en vaardigheden. De KNGO certificering is een middel om te werken aan permanente educatie.

Tevens is de KNGO certificering een middel om te werken aan transparantie in de gastouderopvang. Zo wordt voor ouders en gastouders inzichtelijk gemaakt dat er kennis, kunde en faciliteiten bij het gastouderbureau aanwezig zijn. KNGO toetst de gastouderbureaus hier continue op en zo kunnen gastouderbureaus die investeren in (bij)scholing zich zichtbaar onderscheiden van gastouderbureaus die dit niet doen.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal