Wanneer je graag opvang verzorgd in de woning van een vraaggezin, kun je ‘gastouder aan huis’ worden. Je neemt de dagelijkse taken met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen zoveel mogelijk over van de ouders.

Een gastouder aan huis is iemand die ervaring heeft met kinderen, minimaal 18 jaar is en voldoet aan onze selectiecriteria.

Sinds 2010 worden hogere eisen gesteld aan gastouderschap, waarmee dit beroep steeds meer wordt geprofessionaliseerd. Gastouders moeten voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen. Zij moeten beschikken over de kwalificatie-eisen MBO-2 niveau richting gastouder/Helpende Zorg & Welzijn, of een hieraan gelijkgesteld of hoger certificaat/diploma.
Daarnaast wordt ook een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje- of Rode Kruis verlangd en moeten gastouders (en bij opvang in hun eigen woning, ook hun huisgenoten van 18 jaar of ouder), net als voorheen, over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikken.

Als gastouder aan huis ben je in dienst van het vraaggezin (volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis), of wanneer je meerdere vraaggezinnen hebt kun je er ook voor kiezen om als ZZP-er te gaan werken.

Zie hiervoor de pagina ZZP’er, freelancer of loondienst.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal