Het doel van GOB Kiddie Care is het bemiddelen tussen gast- en vraagouder, zodat kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding krijgen in hun eigen vertrouwde omgeving, of in een omgeving waar zij zich veilig en vertrouwd voelen.

Subdoelen:

  1. wij adviseren waar nodig met betrekking tot de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
  2. wij dragen bij aan de deskundigheid en professionaliteit van onze gastouders.

Wij streven ernaar samen te werken met gastouders die:

N

het pedagogisch beleidsplan onderschrijven en hiernaar willen handelen

N

in overleg met de ouders, een zo veilig mogelijke omgeving creëren welke geborgenheid en warmte aan de kinderen biedt

N

bijdragen aan de opvoeding van het kind, waarbij de opvoedingsmethode van de ouders zoveel mogelijk in acht wordt genomen

N

de mogelijkheid bieden aan kinderen om zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal te kunnen ontwikkelen

N

door middel van observatie en begeleiding de kinderen leren om hun wereld op een veilige manier uit te breiden

N

de kinderen leren om te gaan met normen en waarden, en kinderen helpen hun eigen normen en waarden te ontwikkelen

N

de zelfstandigheid en assertiviteit van de kinderen stimuleren en vergroten.

In ons pedagogisch beleidsplan, dat voor elke aangesloten vraagouder en gastouder is in te zien of te downloaden, staat uitgebreid beschreven op welke manier wij deze doelen willen bereiken.

Gastouderbureau Kiddie Care bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 13 jaar (vraagouders) en mensen die graag met kinderen willen werken (gastouders).

Wij bieden zowel dagopvang als buitenschoolse opvang, naschoolse opvang, flexibele opvang, weekend opvang, etc.

Ons werkgebied ligt voornamelijk in de Hoeksche Waard.
Daarnaast hebben wij ook een aantal gastouders in de regio Drechtsteden, Barendrecht en Goerree-Overflakkee.

Regio Rotterdam valt buiten ons werkgebied.

© 2019-2021 GOB Kiddie Care | gemaakt door WebStaal