Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag 2020) per uur opvang. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering.

Uurprijzen

Maximum uurprijs           2019     2020

Dagopvang                       8,02      8,17

Buitenschoolse opvang   6,89      7,02

Gastouderopvang            6,15      6,27

Toetsingsinkomens

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2020 is 2,35 procent. Dit is verwerkt in de kinderopvangtoeslagtabel 2020. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor zijn er geen inkomenseffecten voor ouders. Bekijk de kinderopvangtoeslagtabel in het Wijziging besluit kinderopvangtoeslag 2020.

Ook bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van meer dan €190.000 ontvangt u nog een tegemoetkoming van de Overheid van 33,3% op de kosten van uw eerste kind en 67,6% op de kosten van uw 2e kind.

Internetconsultatie

Een internetconsultatie voor dit besluit leidde tot zeven reacties. Enkel het indexeren van de uurprijzen is te weinig om de toenemende kosten te compenseren, werd in een paar reacties aangegeven. De tarieven zijn door de kwaliteitsverhogende maatregelen meer gestegen dan de maximum uurprijs. Van Ark reageert in het besluit: ‘Het klopt dat de afgelopen jaren de maximum uurprijzen, naast de gebruikelijke indexering, zijn aangepast in verband met de kwaliteit verhogende maatregelen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Om deze reden is de maximum uurprijs voor de dagopvang in 2018 en 2019 extra gestegen. De uurprijs is daarbij in 2018 met 7 cent en in 2019 met 27 cent gestegen naast de gebruikelijke indexering. Ook voor de buitenschoolse opvang is de maximum uurprijs in 2018 extra gestegen. In 2019 is de maximum uurprijs in de buitenschoolse opvang licht gedaald, vanwege een verlaging van de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse opvang. Zoals eerder toegezegd monitor ik de ontwikkeling van de tarieven.’

Bekijk het Besluit hier >>

Bron: kinderopvangtotaal